Groene energie: wat is het?

groene energie

Energie kan op verschillende manieren worden opgewekt. Waar vroeger bijna alle energie met fossiele brandstoffen werd opgewekt, wordt er nu steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, waterkracht en windkracht. Op deze pagina vertellen we je meer over deze groene energie.

Wat is groene energie nou precies?

Groene energie is energie die wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen. Hierbij kun je denken aan het opwekken van energie met zonnepanelen. De naam ‘groene energie’ gaat dus niet over wat voor kleur de energie heeft, maar de manier waarop het wordt opgewekt. Het voordeel van deze energiebronnen is dat ze onuitputtelijk zijn en geen schade aanbrengen aan het milieu. Later in deze blog bespreken we de verschillende soorten duurzame energiebronnen. 

Groene energie opwekken

Zoals al eerder aangegeven kan groene energie op verschillende manieren worden opgewekt. De meest populaire manier bij huishoudens is het gebruik van zonnepanelen. Deze panelen zetten de zonne-energie via zonnecellen om in stroom die je direct kunt gebruiken. Verder wordt er in Nederland ook veel gebruik gemaakt van windenergie. Met behulp van windmolens kan de windkracht worden omgezet in energie en kunnen weer vele huishoudens voorzien worden van duurzame stroom. Daarnaast is het ook nog mogelijk om met behulp van waterkracht energie op te wekken. Deze methode wordt alleen minder vaak gebruikt in Nederland.

groene energie

Wanneer kan je spreken van groene energie? 

Je kunt pas spreken van groene energie wanneer de bron waarmee het wordt opgewekt niet vervuilend is. Dit is bij fossiele brandstoffen wel het geval. Ook energieopwekking bij organisch materiaal, zoals hout uit duurzame bossen valt niet onder groene energie. De reden hiervoor is de uitstoot van CO2 die deze methode met zich meebrengt. 

Duurzame energiebronnen worden meestal op een natuurlijke wijze aangevuld, dus zonder dat er wat voor gedaan hoeft te worden. Zo is er niks nodig om de zon te laten schijnen of de wind te laten waaien.

Groene energie de vervanger van fossiele brandstoffen

Op dit moment is het nog niet mogelijk om volledig af te stappen van fossiele brandstoffen om groene energie te kunnen produceren. Dit heeft vooral te maken met de beperkte middelen om duurzame energie op te wekken. In Nederland worden wel steeds meer zonne- en windmolenparken gebouwd om in de toekomst alleen nog maar energie op een groene manier op te wekken. Het zal dus niet lang meer duren voordat de fossiele brandstoffen volledig verdwijnen.