Een epoxy gietvloer plaatsen, hoe ga je te werk?

Wanneer je van plan bent om een nieuwe vloer te realiseren in je woning zal je meteen tot de conclusie komen dat er heel wat verschillende mogelijkheden bestaan. Eén van deze mogelijkheden is de zogenaamde epoxy gietvloer. Voor dit type vloer geldt dat ze omwille van verschillende redenen wordt bestempeld als een interessante keuze voor een particuliere woning. In het verleden werd ze voornamelijk gebruikt in zakelijke omgevingen, maar dat is tegenwoordig niet langer het geval. Overweeg jij ook het plaatsen van een gietvloer, maar weet je niet precies hoe die plaatsing in  de praktijk dient te gebeuren? Dan komt daar verandering in met de onderstaande informatie.

Stap 1: Reinig de ondervloer en plaats de schraaplaag

Het eerste wat je voor de plaatsing van een epoxy gietvloer moet ondernemen is het reinigen van de ondervloer en het aanbrengen van de zogenaamde schraaplaag. Eventuele beschadigingen waarvan sprake is aan de ondervloer dienen te worden hersteld. Voor de plinten geldt dat ze (indien aanwezig) moeten worden verwijderd. Vervolgens zal de schraaplaag dus worden aangebracht. Deze laag bestaat uit epoxyharsen en is verantwoordelijk voor het realiseren van een vloeiende hechting tussen de ondergrond enerzijds en de gietvloer anderzijds. Een schraaplaag is in de praktijk van cruciaal belang om te vermijden dat er mogelijke barsten in de ondervloer de giet- of toplaag zouden kunnen beïnvloeden. In ieder geval, op het moment dat je  van plan bent om een gietvloer te laten realiseren is dit dus de eerste stap die zal moeten worden doorlopen.

Stap 2: Het aanbrengen van de gietlaag

De tweede stap heeft bij het plaatsen van een epoxy gietvloer betrekking tot het daadwerkelijk aanbrengen van de gietlaag. De vakman zal er hierbij reeds voor kiezen om er een eerste kleurtint in te verwerken. De gietlaag zelf zal bestaan uit twee verschillende onderdelen. Het gaat hierbij concreet om de epoxyhars enerzijds en de polyurethaan anderzijds.

Stap 3: De afwerking realiseren met de polyurethaan toplaag

De derde en finale fase bestaat bij de plaatsing van een epoxy gietvloer uit het realiseren van de zogenaamde polyurethaan toplaag. Het gaat hierbij voor alle duidelijkheid om een transparante laag. Voor deze toplaag geldt dat ze ervoor moet zorgen dat de vloer kan worden beschermd tegen niet alleen UV-stralen, maar ook tegen mogelijks optredende krassen. Hou er rekening mee dat in de praktijk ook het volledige uitzicht evenals de finale kleur zullen worden bepaald  door deze laag. Voor deze afwerkingslaag geldt bovendien tot slot ook dat ze zowel over een mat als over een glanzend karakter kan beschikken. Hoe de afwerking bij jouw vloer zal worden gerealiseerd is uiteraard geheel aan jou om te bepalen. Je persoonlijke voorkeur zal op dit vlak de doorslag geven.

Hoe interessant is de plaatsing van een epoxy gietvloer?

Wanneer je de bovenstaande drie stappen hebt doorlopen kan je  dus in jouw eigen woning genieten van de vele voordelen die zijn verbonden aan de keuze voor een epoxy gietvloer. Zijn die voordelen in de praktijk echter wel echt zo interessant? Absoluut! Niet alleen op vlak van kwaliteit en onderhoud, maar ook voor wat de uitstraling betreft kan je in de praktijk absoluut rekenen op heel wat interessante voordelen bij de keuze voor de realisatie van een gietvloer in je huis.